Çalışan Güvenliği
02 Eylül 2019

Beyaz kod; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı işlenen suçları önleme, azaltma ve şiddet sonrası hukuki yardım verilmesi hususlarını içeren bir protokoldür.
Personel kendisinin veya çalışma arkadaşının şiddete uğrama ihtimali altında olduğunu hissederse(sözel veya fiziksel) 5555 güvenlik destek hattını arayarak güvenlik çağırabilecektir. Güvenlik personeli olay mahalline beyaz kod olay tutanağı ile gideceğinden olayın beyaz koda dönmesi halinde mağdur veya güvenlik görevlisi tarafından beyaz kod çağrısı verilecektir.
Direk olarak şiddetin(sözel veya fiziksel) yaşandığı durumlarda, sağlık çalışanı veya olayı gören iş arkadaşı hastanemizdeki 1111 çağrı hattını arayarak, örneğin; Zemin Kat Servisi 4‘Nolu Koridorda Beyaz Kod veriyorum şeklinde beyaz kod çağrısı yapabilecektir.
Verilen beyaz kod çağrısı akabinde beyaz kod müdahale ekibi olay yerine derhal intikal ederek olaya müdahale eder. Müdahale neticesinde olay tutanağı ve beyaz kod olay bildirim formu doldurularak idareye teslim edilir.
Beyaz Kod müracaatı aşağıdaki yollardan biri ile de yapılabilir;
a)“http://www.beyazkod.saglik.gov.tr” adresinden,
b)Telefonla 113 numaralı çağrı merkezini arayarak,
c)Çalışan Güvenliği Birimi’ne tutanak ile(olay tutanağı hastanemiz kalite dokümanlarından indirilebilir) başvurabilecektir.
Yapılan başvuru beyaz kod sistemine girilerek beyaz kod il koordinatörüne gönderilir. İl koordinatörünün yapmış olduğu değerlendirme neticesinde olayın beyaz kod kapsamında olup/olmadığı netleştirilir.
Olay beyaz kod kapsamında ise sağlık müdürlüğü tarafından hukuksal destek sağlanır.
İş kazası genel olarak;   çalışanın iş yerinde, mesai saatinde, işini yaparken gerçekleşen ve çalışanı bedence ya da ruhça etkileyen her türlü kaza olarak tanımlanmaktadır.
Çalışanlarımız iş kazalarından korunabilmek için kişisel koruyucu donanım ile çalışmalıdırlar.
Yine, kişisel koruyucu donanımları özenle muhafaza edilmelidir.
Kişisel koruyucu donanım olmadan kesinlikle çalışılmamalıdır.
Kişisel koruyucu donanımın olmadığı ya da azaldığı durumlar derhal idareye bildirilmelidir.
Tedbirlere rağmen yine de iş kazası gerçekleşmesi durumunda kazazede tarafından acil ünitemize başvurulmalıdır. 
İş yerinde, iş kazalarına karşı gerekli önlemlerin alınabilmesi için yaşanan iş kazalarının tespiti ve bildirimi çok önemlidir.
İş kazası gerçekleşmemiş ancak ramak kalmış olaylar için de ramak kala formu doldurularak iş güvenliği birimine teslim edilmelidir.
İlgili, ramak kala formuna hastanemiz kalite dokümanlarından ulaşılabilmektedir.