ESWT (Şok Dalga Tedavisi)
30 Mart 2022

ESWT Cihazı


Kronik ağrıya sebep olan durumlar için non-invaziv tedavi

Anestezi,cerrahi Ya Da İlaç Tedavisi Gerektirmez

Taşinabilir, pratik ve etkilidir

P Maddesinin Salinimini Sağlar

 • Bu mekanizmalardan biri,ağrı medyatörü ve büyüme faktörü olan p maddesinin salınımıdır.Shockwave etkisi ile P maddesinin salınımı bir taraftan analjezik etki sağlarken,diğer taraftan kan damarlarının genişlemesine,kan dolaşımının stimüle edilmesine ve yeni kemik doku oluşumuna katkıda bulunur.Nitrik Oksit ayrıca vazodilatör etki sağlar ve anjiyogenezde önemli rol oynar.
 • Kısaca ağrı bölgesine uygulandığında shockwave’in kan dolaşımında artış sağlayarak ve iyileşme sürecini başlatarak analjezik etki oluşturduğu bilinmektedir.

  Cox Ii Enzimini Engeller

 • Enflamatuar enzimler COX II’nin engellenmesi ile shockwave anti-enflamatuar bir etki yaratır.Bu etki herhangi bir enflamatuar sürecin zayıflamasına neden olur.

  Hücresel Savunmayı Başlatır

 • Shockwave, serbest radikallerin salınımını sağlayarak,vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan endojen hücre savunmasını güçlendirir.

  Sinir Liflerinin Hiperstimülasyonunu Sağlar

 • Bilimsel çalışmalar shockwave’in bir başka şekilde daha etki ettiğini göstermektedir. Sinir liflerinin aşırı uyarılması ağrı artışını bloke eder,ağrının stimüle edilmesi ile analjezik etki oluşur. (Kapı Kontrol Teorisi)

ESWT , yani şok dalga tedavisi bir cihaz yardımı ile oluşturulan güçlü ses dalgalarının çelik bir başlıkla vücudun istenilen bölgelerine tedavi amacı ile verilmesi işlemidir. Söz konusu ses dalgalarıyla uygulanan tedavi, tenisçi/golfçü dirseği, topuk dikeni, omuz ağrıları, psödoartrozlar (kaynamayan kırıklar) gibi ortopedik hastalıkların tedavisinde uzun süredir kullanılmaktadır. Her seans 20 dakika sürer ve toplamda 4-6 seans uygulama yapılır. Haftada bir yapılacak uygulamalar sayesinde hastalar ilk haftadan itibaren ağrılarının azaldığını hisseder.

Tıp alanında şok dalgalarının uygulanımının ilk araştırmalarından  günümüze kadar kısa bir zaman geçmiştir. 1950’ lerde tıpta şok dalgalarının kullanımı ile ilgili ilk sistemik araştırmalar başlamıştır. 1950’ lerin sonunda elektromanyetik olarak oluşturulan şok dalgalarının fiziksel özellikleri tanımlanmıştır. Radyal şok dalga cihazı, güncel araştırmalarda kullanılan hem odaklanmış şok dalgaları hemde radyal basınç dalgalarını iletebilen mobil şok dalga cihazıdır. ESWT cihazları, farklı üretim tipli jeneratörlerden olan elektrohidrolik, elektromanyetik ve piezoelektrik cihazlar aracılığıyla karışık fiziksel süreçler yardımıyla odaklanmış şok dalgalarını yaratır.  Bu tür şok dalga cihazlarının yanısıra, çok daha zayıf radyal şok dalgaları ( RSW  ) enerjisini oluşturan yeni cihazlar vardır.

Şok dalgaları, yıldırım veya ses duvarını aşan süpersonik uçakta tanımlandığı gibi, basıçta yoğun değişiklikleri yaratan olguların sonucudur. Basıçtaki bu yüksek değişiklikler; hava, su yada belirgin solid maddelerde olduğu gibi herhangi bir elastik vasıta aracığıyla hareket eden, sıkıştırıcı ve gerilebilir kuvvetlerin  güçlü dalgalarını üretir. Bir şok dalgası, birkaç nanosaniye içinde çevre değerinden maksimum değerine yükselen basınç önündeki akustik bir dalga olarak tanımlanır. Bu dalgaların tipik özellikleri, 10 nanosaniyeden daha kısa zaman diliminde en yüksek basınç şiddetine ( 500 bar ) ulaşması, kısa bir döngü süreci ( 10 ms ) olması ve işitilebilir ile ultrasonik derece arasında olan frekans spektrumuna ( titreşim yelpazesi ) (16 Hz- 20 MHz ) sahip olmasıdır. Basınç, hızlı bir şekilde çevre değerinden en yüksek pozitif basınç (  P+ ) olarak da adlandırılan en yüksek değerine yükselir ve sonra mikrosaniyeler içinde  gitgide hızlanarak sıfır ve negatif değerlerine düşer.