Yürüme Robotu (Robogait)
30 Mart 2022


Robogait CihazıTravmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğinin kaybı durumlarında, Robogait®, yürüme yeteneğinin tekrar kazanımı ve geliştirilmesi için kullanılan robot destekli yürüyüş rehabilitasyon sistemidir. Tedavide temel yaklaşım, işlev görmeyen alt ekstremitelerin normal yürüyüş deseninde harekete geçirilmesi ve yük aktarımının kontrollü olarak yapılmasıdır. Robotik sistemin kontrolünde oluşan yürüyüş ile nöronal yol aktive edilerek kombine bir tedavi hedeflenir.

Görsel Motivasyon Sistemli Yürüyüş Terapi Cihazı:

Görsel motivasyon sistemi robotik bacaklar ile uyumlu çalışarak plastisite etkisini hedeflemektedir. Yürüyüş sırasında hastanın karşıdaki ekran üzerinde gördüğü avatar ile bütünleşiyor olması ve avatarı yönlendirebilmesi, görsel motivasyon sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu sayede kalça -bacak kaslarında uyarıcı etkiler sağlanmakta, hareketin kas ve sinir ağı iletimi ile beyinde plastisite etkisi yaratılmaktadır. Yürütücü robotik bacaklara uyum sağlama sürecinin ayrıca kas kuvveti ve kontrolünde artışı sağlaması ile görsel motivasyon sisteminin bir diğer yararlı etkisini de göstermektedir.

Lokomotor Tedavi

Yürüyüş rehabilitasyonu, nörolojik rehabilitasyonda çok önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda umut verici bir tedavi konsepti olarak, bant üzerinde kısmi vücut ağırlığı aktarımı sağlayan destekli yürüme sistemi yolu ile lokomotor tedavisi öne çıkmaktadır. Bu yöntemde, hastaların karmaşık yürüyüş döngüleri standart tekrarlayan bir paterne sokularak, motor öğrenmenin lehine etkin bir tedavi uygulanmaktadır. Özellikle inme, omurilik yaralanması, Parkinson ve serebral palsi hastalarında yapılan çalışmalarda yüksek başarı sağlanmıştır.
53.jpg