Ziyaretçi Saatleri ve Kuralları
17 Haziran 2022

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

REFAKATÇİLERİN VE ZİYARETÇİLERİN

UYMASI GEREKEN KURALLAR

KOD:HD.YD.01 Yayın Tarihi:19.12.2018 Revizyon No:01 Revizyon Tarih:13.03.2020Sayfa No:1/1

 Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Önerileri Doğrultusunda;

 • Hastanede yapılan hasta ziyaretleri mesai saatlerinin dışında yapılacaktır.
 • Mesai dışında yapılan ziyaretlerin sadece hastanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıylatek kişi tarafından yapılmasına izin verilecektir.
 • Ziyaretler, ziyaretçi salonunda, bekleme bölümünde ve kantinde yapılabilir.
 • Ziyaretçiler gürültü yapmamalıdır.
 • Hastane içerisinde sigara içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Çiçek alerjisi ya da astım olan hastaların odalarına çiçek getirilmesine dikkat edilmeli ve bu konunda hasta bilgilendirilmelidir.
 • Hastanemizin şehir dışında olması ziyaretçilerin ulaşım güçlüğü çekmelerine ve hastalarımızın uzun süreli (10-15 gün) yatmaları nedeniyle ziyaret saatlerinde hasta güvenliğini aksatmayacak şekilde dönemsel saat ayarlamaları yapılmıştır.
 • Ziyaret saati bitiminde Servis hemşiresi refakatinde özel güvenlik personeli hasta odalarında ziyaretçi kontrolünü yapacaktır. Lütfen görevlilere yardımcı olunması ve ziyaret saatleri dışında birimlerde bulunması gerekir.
 • Ziyaretçilerin hastalarını tedavi ünitelerinde ziyaret etmelerine izin verilmez.
 • Hastaların kendisinin ya da odasını paylaştığı diğer hastaların durumlarını dikkate alarak bölüm hemşireleri ziyaret sayısını ya da ziyaret saatlerini kısıtlayabilir.

   

  ZİYARET SAATLERİ HER GÜN

  10:00-22:00 ARASINDADIR.

  22:00 DAN SONRA HASTANEYE ZİYARETÇİ KABUL EDİLEMEZ.

   

   

  REFAKATÇİ KURALLARI

   

 • Hastaların yanında refakatçı kalması, kurumda ağır bakımını gerektiren hizmet birimi bulunmadığı takdirde ve tıbbi bir zorunluluk olmak kaydıyla ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ve baştabibin muvafakati ile belirtilen sürece mümkündür.
 • Refakatçiler, mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği özel kıyafet ve kimlik kartını taşımak mecburiyetindedir. 
 • Sürekli kalan refakatçilerin iaşesi genel esaslar dâhilinde kurumca karşılanır.
 • Refakatçiler, tabiplerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler.
 • Refakatçi kartları kat sekreterliği tarafından verilir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadır.
 • Refakat değişikliği ve hasta taburcu olurken refakat belgesi servis hemşiresine teslim edilmelidir.
 • Refakatçi değişimi sırasında yeni refakatçi için yeni bir refakatçi kartı tanzim edilmelidir.
 • Başkasına ait refakat belgesi ile yemek verilmeyecektir.
 • Refakatçi yemekleri refakat belgesi göstererek alınmalıdır.
 • Refakat belgesinin başkası tarafından kullanılması yasaktır.
1-REFAKATÇİLERİN VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR.pdf