Egzersizler
20 Nisan 2022

Günlük uygulamalı egzersizler : Rom, germe, izometrik egz , izotonik egzersizler, pliyometrik egzersizler, kapalı ve açık kinetik zincir egzersizleri, nörofizyolojik egzersizler, pnf egzersizleri

Ev programı :Rom, germe, izotonik ve izometrik egzersizler